endoscopie en gastroscopie


DAP Equidan beschikt  ook over een mobiele endoscoop én gastroscoop Middels endoscopie kunnen wij in de luchtwegen, sinussen, luchtpijp, slokdarm en maag van jouw paard kijken om frequent komende aandoeningen zoals cornage, asthma en maagzweren vroegtijdig te diagnostiseren om zo een gepaste behandeling met betere uitkomst in te stellen. Endoscopieën zijn zowel bij ons op de praktijk als bij jouw op stal mogelijk. Vragen? Stuur ons gerust een berichtje!