Extractie wolfstanden

Indien aanwezig (50-70% van alle paarden), komen wolfstandjes uit tussen de 6 en 18 maanden. Ze zijn te vinden net voor het begin van de kiezenrij van het paard. Wolfstandjes hebben geen functie, maar zijn louter een rudimentair overblijfsel van de functionele kies en worden daarom ook wel valse kiezen genoemd. Gezien wolfstanden bitproblemen kunnen veroorzaken worden zij meestal preventief verwijderd, vooraleer het paard zadelmak gemaakt wordt.