Echografische cyclusopvolging


Wilt u een veulen van uw merrie? Zowel voor inseminatie als voor een natuurlijke dek is het opvolgen van de natuurlijke vruchtbaarheidscyclus van uw merrie essentieel om het juiste tijdstip voor de bevruchting te voorspellen. In combinatie met de hengstigheidssymptomen kan de follikelgrootte en de graad van baarmoederoedeem echografisch opgevolgd worden om het ideale moment niet te missen! Het opvolgen van uw merrie kan bij u op stal of bij ons op de praktijk gebeuren.